Karin Koch

Psykoterapeut & Parterapeut MPF

Terapi og Metode


Terapi handler om nærvær, tillid og tryghed. At lære sig selv bedre at kende - og at håndtere de vanskeligheder som vi møder. At få øje på, og give slip på gamle unødvendige mønstre.

En god terapeut har mangeartede personlige, relationelle og faglige kompetencer. En del af disse kompetencer kan ikke beskrives, men skal opleves. 

Der findes forskellige retninger indenfor terapi. Som terapeutisk metode har jeg valgt at uddanne mig indenfor den gestalt terapeutiske metode.Gestaltterapi er grundlagt i 1940`erne af psykoanalytiker og psykiater Fritz Perls.

Gestaltterapien i sin tidlige form, er også Fritz Perls egen historie, i mødet med de fænomener der har haft betydning og inspiration for Perls tænkning.

Gestaltterapien er byggende på det betydningsfulde i mødet mellem du og jeg og på et eksistentielt værdigrundlag, hvor ethvert menneske anses for at være ansvarlig for sig selv og egne valg og handlinger.

Gestaltteorien har siden sin opstart været i forandring, og i dag tales der om 3 generation af gestaltterapi. I vores tids gestaltterapi er fokus også på samfund, kultur og individ i en forståelse af, at vi som mennesker udvikles og transformeres i en kontinuerlig bevægelse. Den tidlige gestaltterapis mere konfronterende metode med katarsis "acting out" er udskiftet med et øget fokus på kontakt og nærvær i terapien.

Ligeledes er en øget viden fra udviklingspsykologien, hjerneforskningen og østens filosofi med meditation og nærvær blevet inspirationskilder til forståelse og metode i det terapeutiske arbejde.

Gestaltterapiens essens er, at mennesket er dynamisk foranderligt og altid ansvarlig for eget liv. Mennesket ses som et selvregulerende væsen, der ved hjælp af sin medfødte evne til opmærksomhed for egne behov og for sin eksistentielle vilkår er skabt til at overleve og folde sig ud i gensidig og meningsfuld kontakt med sine omgivelser. Denne gensidighed påvirker og forandrer mennesket og omgivelserne i et konstant samspil, og derfor er også personlighedsdannelsen en kontinuerlig proces, der foregår hele livet.

Livet er en proces over tid, hvilket betyder, at forandring er et vilkår, og at evnen til tilpasning til indre og ydre forandringer er en forudsætning for psykisk og fysisk sundhed.