Karin Koch

Psykoterapeut & Parterapeut MPF

Terapi


Individuel-, par- og familieterapi

Individuel terapi

Du kan arbejde med det der optager dig i nuet, det du kommer med i terapien og som er et mål for forandring for dig, eller du kan have et generelt ønske om at udvikle dig og få et bedre liv. Det er dine valg og jeg vil gøre mit til at støtte dig i din forandring. 

Læs mere om individuel terapi...

Parterapi

Som par kan I opleve, at I har mistet noget af interessen i forholdet. I vil gerne hinanden men gnisten mangler. Måske har I lyst til at få nye vinkler på jeres samliv, at se på hvordan I fortsat kan udvikle jer sammen og med respekt for hinandens forskellighed.

Er der en krise i jeres samliv, kan I få indsigt og forståelse til at komme videre. Oftest handler det om at skabe en bedre kommunikation, så I sammen kan løse og forebygge de uoverensstemmelser og konflikter der opstår.

Læs mere om parterapi her...

Familiesamtaler

Som familie kan det i tilspidsede og vanskelige situationer, være givende og positivt, at trække en terapeut ind i fælles samtaler. 

Samtaler for forældrene om "problemet", eller samtaler hvor barn/børn og forældre deltager sammen. Måden at vælge samtalernes form på vil være afhængig af det dilemma i kommer med. I samråd med mig, vil vi finde den form der er passende for jer og jeres barn/børn.

Læs mere om familiesamtaler her...