Karin Koch

Psykoterapeut & Parterapeut MPF

Individuel Terapi


Individuel Terapi

Kontakt mig på e-mail nirakkoch@gmail.com eller ring 29 93 68 30

I et individuelt terapiforløb kan du udvikle dig personligt, og her har du mulighed for at fordybe dig i din egen proces.

Mange klienter kommer med et ønske om at arbejde med et eller flere konkrete emner. Problemer og tanker som optager dem og besværliggør livet med familie og/eller venner. Det kan være uhensigtsmæssige mønstre som er vokset over tid og som nu er uoverskuelige, og synes fastlåste og nærmest umulige at forandre.

Terapien kan tage udgangspunkt i f.ek:

 • Stress
 • Udbrændthed
 • Depression
 • problemer i parforholdet
 • Bekymringstanker
 • Skilsmisse og/eller skilsmissetanker
 • Lavt selvværd
 • Ensomhed
 • Konflikter med nærtstående
 • Negative tankemønstre
 • Misbrug - eget / eller min partners
 • Ramt af sygdom
 • Pårørende til sygdomsramt

Du kan også søge terapi med mere eksistentielle temaer:

 • Hvem er jeg?
 • Hvad vil jeg med mit liv?
 • Hvordan vil jeg gerne leve mit liv?
 • Jeg føler mig forkert og ensom
 • Angst for sygdom, alderdom og død
 • Overgreb - skam - var det min egen skyld?
 • Vokset op i hjem med misbrug

Mit udgangspunkt som terapeut er, at vi alle gør, hvad vi kan, for at håndtere de kriser vi gennemlever i  vores liv. 
Da livets taske pakkes i barndommen, og en god bid af den i den tidlige barndom, så har tasken for rigtig mange mennesker ofte ikke det indhold den bør have, når de bliver voksne.
Rygsækken er pakket tidligt i livet, og forældrene har været de primære i pakningen. Noget kom der for meget med af, og noget alt for lidt.
Nu er du der i dit liv, hvor du indser at noget skal forandres for at komme godt videre. Måske skal der fjernes noget fra din oppakning, noget skal foldes, så det fylder mindre. Andet skal have meget mere plads, for at kunne udfolde sig. Kort sagt – du skal nysgerrigt kigge på det indhold du har nu, og så skal tasken pakkes, så den passer til dig nu - og til dit fremtidige liv.

I et terapiforløb hos mig, kan du opnå indsigt i dig selv og dit liv. De mønstre som du har med dig, og som på forskellig vis påvirker dig og de relationer du agerer i. Her begynder din forandring! 

Målet er at du i terapien får øget awareness, og at du træder ud i resten af dit liv styrket med:

 • Øget selvindsigt
 • Kærlig egen omsorg
 • Øget accept af hvem du er
 • Kontakt til dit indre kompas
 • Mod og livskraft