Karin Koch

Psykoterapeut & Parterapeut MPF

Familie samtaler


Familie Samtaler

Kontakt mig på e-mail nirakkoch@gmail.com eller ring 29 93 68 30

Bekymrer du dig om dit barns trivsel, og har svært ved at forstå og håndtere reaktioner og adfærd.

  • Opstår der ofte uro eller uenighed i hjemmet omkring opdragelse og adfærd.
  • Oplever du/I at have brug for at dele og vende jeres bekymringer og tanker med en udeforstående, at få andre øjne på jeres mønstre i familien
  • Har dit barn vanskeligheder med at trives blandt kammerater og /eller i skolen
  • Har i delebørn og kommunikation og samvær er svært blandt børnene og/eller voksne og børn
  • Er du/i midt i en skilsmisse og der er behov for samtaler med børnene eller forældre/børn etc.

Der er mangfoldige veje til, at kommunikation og samvær kan besværliggøres, og dermed skabe utryghed og mistrivsel i en familie for børn og voksne.

Det kan være svært at komme videre, at ændre adfærd og ikke at gro fast i det svære.

Kan du/i nikke genkende til en eller flere af disse ”udsagn”, vil samtaler med mig, være en mulighed for at åbne op, at lytte til hinanden og dermed skabe mulig forandring i de mønstre der lige nu volder problemer i jeres kontakt.

Kontakt mig for samtaler.