Karin Koch

Psykoterapeut & Parterapeut MPF

Terapihunden Luna

Kontakt mig på e-mail nirakkoch@gmail.com eller ring 29 93 68 30


Hvad er en terapihund?

En terapihund en hund, der indgår i terapeutisk virke. En terapihunds opgave i terapien er at fungere som ‘icebreaker’ eller som en motiverende behandlingspartner.

I Danmark bruges hunde ikke så ofte som terapeutiske assistenter som de gør i eksempelvis USA og England, men en del forskning viser, at der kan være store fordele herved.

Som terapeut har jeg Luna i min praksis, og Luna kan inddrages i terapi og samtaler efter ønske.

Hvad kan en terapihund.

En terapihund kan understøtte terapeuten og medvirke til at skabe tryghed og tillid i terapien. En terapihund er tilstede, nærværende og tryghedsskabende - den "er" og kan derfor ved sin blotte tilstedværelse, være med til at skabe et trygt rum, hvor det er lettere at åbne op og være for klienten

Godkendt terapihund

Luna er certificeret som Terapihund og uddannet ved  "The Voice of Pets".