Karin Koch

Psykoterapeut & Parterapeut MPF

Terapi i København


 

Individuel terapi & Parterapi

Terapihuset København

Ring 29 93 68 30

 

 
Klik for at læse mere:Genfind energien


Oplever du, at du ofte mangler livsglæde og energi? At dine tanker fører dig i negative retninger og at du mister mod og handling? At du bliver bekymret, trist, negativ, hvor du gerne ville møde din partner, børn, familie positivt - hvad sker der? Og hvorfor sker det?.

Igennem terapeutiske samtaler kan du få hjælp til at forstå, forandre og bryde med uhensigtsmæssige mønstre. Du kan forandre på din tænkning, og du kan blive bevidst om, hvad der ligger bag dine handlinger og dine tankemønstre.

Fundamentet for vores tanke og handlemønstre dannes tidligt i barndommen. Betydningen af den tilknytning vores forældre er istand til at møde os med, er som et fremtidigt ubevidst kompas for vores handlinger. Vi er formet af den familie, vi er født i. Vores opvækst påvirker de fremtidige valg og handlinger, vi træffer i livet.


Mange af de livsmønstre vi har med, er heldigvis ofte positive og gunstige for os, dem skal vi bevare og fortsat bygge videre på. De livsmønstre som vi oplever negative, de tanker og handlinger som ikke gør os godt, og som er uhensigtmæssige og dræner os og vores omgivelser, de mønstre kan der terapeutisk arbejdes med og forandres på.

Når du får en øget awareness (bevidsthed) om hvad du gør, hvordan du gør og hvorfor du gør sådan, så er du i forandring og du er i færd med at "mestre dit eget liv".

Terapi handler i høj grad om tillid til at kunne være den du er. Jeg vil gøre mit til, at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor du kan være i din proces. 

"Karin har hjulpet mig med at finde ud af rodet og tomheden"

Læs Diannas historie her...